VÅRA HUNDDAGIS

Hunddagis där hunden verkligen står i centrum

Att hunden skall få en givande dag är alltid målet på hunddagiset Hund i Centrum. När husse eller matte lämnar på morgonen sätts hunden i arbete direkt längs med olika träningsstationer på vägen in till kompisarna. Alla raser och individer får möjlighet att utvecklas genom anpassad träning, allt för att hunden ska känna sig trygg och säker i miljön. Vi arbetar med att förstärka de rätta eller naturliga beteendena genom att belöna och uppmuntra hunden. Relationen mellan människa och hund skall vara givande för båda parter. Att skapa miljöer som erbjuder berikning och aktivering för våra hundar är viktigt för oss då vi sätter hundens välmående i centrum. Verksamheten erbjuder välutbildad personal och på plats finns hundskötare, hundinstruktörer samt beteendeutredare.

Vi har en stor bredd och flera samarbetspartners, bland annat med hundsim och rehab på ”Göteborgs Hundsim”. Är det något beteende som ägaren har svårt att hantera eller vill arbeta med så samarbetar personalen på Hund i Centrum med ägaren och hänvisar i vissa fall till våra beteendeutredare på ”Beteendeutredarna”.

Hund i Centrum har två hunddagis, ett på Hildebrandsgatan och ett på Tagenevägen.

 • Vi tar emot okastrerade hanar och tikar
 • Tillgång till sjukrum och löprum
 • Seniorgrupper för de äldre
 • Inskolning från 4 månader
 • Berikningsorienterade
 • Massage och fyskontroller
 • Tillgång till hundpsykolog/beteendeutredare
 • Hundskola
 • Träningskonsultation
 • Butik
 • Rastgårdsuthyrning
 • Trim
 • Coachning

Vi har även ett unikt samarbete med Beteendeutredarna, Marja Seidemo och Anna Lindquist. Det är ett koncept som finns till för att stärka teamet runt din hund. Beteendeutredarna erbjuder tränings,-och beteendepaket riktade till alla hundägare hos Hund i Centrum. Dessutom har Marja och Anna tillsammans med hunddagispersonalen bildat en tvärgrupp i form av månadsmöten om hundarna på Hund i Centrum.

Under de månatliga mötena tar vi upp vad som hänt sedan sist. Ifall någon hund har ändrat sitt beteende analyserar vi orsaken till det. Är det någon grupp som eventuellt inte fungerar friktionsfritt? Vi har gång efter annan sett vikten av att ha olika perspektiv på samma utmaningar. För oss är det inspirerande och kraftfullt att ta stöd i varandras erfarenheter och kunskap.

Hildebrandsgatan


Hund i Centrum
Hildebrandsgatan 3
417 05 Göteborg

Hit går 17 bussen från centralen, Hållplats Björnsonsgatan (tar ca 10 min). Det finns fler alternativ.

Mejl: dagis.hildebrand@gmail.com

Direkt till dagis: 0723-10 74 58

Tagenevägen


Hund i Centrum
Tagenevägen 34
425 37 Göteborg

Hit tar ni buss 40 från Hjalmarbrantningsplatsen till Körkarlensgata (finns fler).

Mejl: dagis.tagene@gmail.com

Direkt till dagis: 0723-24 74 58

Kontaktuppgifter

Hildebrandsdagiset: 0723-10 74 58
Tagenedagiset: 0723-24 74 58

info@hundicentrum.se

Våra öppettider

Vardagar 05:30-19:00