2018 > 05

Göteborgs Hund sim kommer i veckan att besöka våra 3 dagis och prata om kampanjen Från Rund Till Sund. 
Vad som ingår i kampanjen, hur det går till, pris m.m. Ställ gärna frågor om simmets övriga tjänster. 

Dagar och tider:
Dagis Tagene: 29/5 kl:15-19
Dagis Hildebrand: 30/5 kl:15-19
Dagis Åskväder:31/5 kl:15-19

Läs hela inlägget »

Kom gärna förbi på Huveröds i helgen och säg hej och ta del av erbjudanden :)

Läs hela inlägget »

INTEGRITETSPOLICY
Datasekretess är mycket viktigt för oss på Hund i centrum och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. 

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.
Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska aktiebolaget Hund i centrum är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 
Göteborgs Hund i centrum AB
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559070-XXXX
Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).
Kunder: krypterade filer, bokföringssystemet vi använder, telefon nr och namn sparas på våra dagis telefoner på det dagiset du är kund på.
Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom Göteborgs Hund i centrum Ab.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.
På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.
Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång:  
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Göteborgs Hund i centrum Ab, som skickar dig dina personuppgifter via krypterat e-post.
Rätt till dataportabilitet: 
Varje gång som Göteborgs Hund i centrum Ab behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.
Rätt till rättelse:  
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 
Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Göteborgs Hund i centrum Ab med undantag av följande situationer
*du är vår kund  
*du har en obetald skuld hos Göteborgs Hund i centrum Ab, oberoende av betalningsmetod
*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte som bokföringslagen kräver

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:  
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Göteborgs Hund i centrum Ab;s legitima intresse. Göteborgs Hund i centrum Ab fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.
Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att Göteborgs Hund i centrum Ab behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Göteborgs Hund i centrum Ab begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:
*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Göteborgs Hund i centrum Ab:s legitima intresse, ska Göteborgs Hund i centrum Ab begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Göteborgs Hund i centrum Ab begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
*Om Hund i centrum inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.
Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på stort allvar. Du kan alltid nå oss på info@hundicentrum.se så hjälper vi dig inom kort.
Personuppgiftsombud:
Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud info@hundicentrum.se och ange DPO i ämnesraden.
Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att Göteborgs Hund i centrum Ab behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.
Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter./ Göteborgs Hund i centrum Ab 

Läs hela inlägget »
Etiketter: integritetspolicy
Nu den 25e maj 2018 så träder den nya dataskyddslagen (GDPR) in. Vilket innebär att vi skärmer vår säkerhet när det gäller kunders personauppgifter. Vi kommer på alla våra dagis att ha ett samtyckesavtal som ni får läsa igenom och lämna till personalen. Detta Måste in.

Det är för att både vi som dagis och ni som kunder vet vad det är som gäller med hantering av era personuppgifter och att vi får använda bilder och filmer på era hundar på sociala medier m.m. 

Mvh/Hund i centrum
Läs hela inlägget »
Vårkänslor i rastgården. :) Cissi och Harald gick till rastgården i högsommarvärmen med Mickis som fotade lite :) 
Saffran, Kompis, Walter, Zally, Semla, Bernard, Jakson, Turbo, Ossie, Mattis, Chieko och Terry <3
loading...
Läs hela inlägget »

Nu satsar vi på att fräscha till och göra våra rastgårdar lite roligare igen. Nya dofter, nya saker att utforska, nya färger och annat roligt. Mer helt enkelt. :) Håll utkik. :) 

Läs hela inlägget »
Etiketter: rastgårds fix

2018 > 05

Göteborgs Hund sim kommer i veckan att besöka våra 3 dagis och prata om kampanjen Från Rund Till Sund. 
Vad som ingår i kampanjen, hur det går till, pris m.m. Ställ gärna frågor om simmets övriga tjänster. 

Dagar och tider:
Dagis Tagene: 29/5 kl:15-19
Dagis Hildebrand: 30/5 kl:15-19
Dagis Åskväder:31/5 kl:15-19

Läs hela inlägget »

Kom gärna förbi på Huveröds i helgen och säg hej och ta del av erbjudanden :)

Läs hela inlägget »

INTEGRITETSPOLICY
Datasekretess är mycket viktigt för oss på Hund i centrum och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. 

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.
Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska aktiebolaget Hund i centrum är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 
Göteborgs Hund i centrum AB
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559070-XXXX
Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).
Kunder: krypterade filer, bokföringssystemet vi använder, telefon nr och namn sparas på våra dagis telefoner på det dagiset du är kund på.
Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom Göteborgs Hund i centrum Ab.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.
På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.
Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång:  
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Göteborgs Hund i centrum Ab, som skickar dig dina personuppgifter via krypterat e-post.
Rätt till dataportabilitet: 
Varje gång som Göteborgs Hund i centrum Ab behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.
Rätt till rättelse:  
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 
Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Göteborgs Hund i centrum Ab med undantag av följande situationer
*du är vår kund  
*du har en obetald skuld hos Göteborgs Hund i centrum Ab, oberoende av betalningsmetod
*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte som bokföringslagen kräver

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:  
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Göteborgs Hund i centrum Ab;s legitima intresse. Göteborgs Hund i centrum Ab fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.
Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att Göteborgs Hund i centrum Ab behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Göteborgs Hund i centrum Ab begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:
*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Göteborgs Hund i centrum Ab:s legitima intresse, ska Göteborgs Hund i centrum Ab begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Göteborgs Hund i centrum Ab begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
*Om Hund i centrum inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.
Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på stort allvar. Du kan alltid nå oss på info@hundicentrum.se så hjälper vi dig inom kort.
Personuppgiftsombud:
Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud info@hundicentrum.se och ange DPO i ämnesraden.
Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att Göteborgs Hund i centrum Ab behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.
Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter./ Göteborgs Hund i centrum Ab 

Läs hela inlägget »
Etiketter: integritetspolicy
Nu den 25e maj 2018 så träder den nya dataskyddslagen (GDPR) in. Vilket innebär att vi skärmer vår säkerhet när det gäller kunders personauppgifter. Vi kommer på alla våra dagis att ha ett samtyckesavtal som ni får läsa igenom och lämna till personalen. Detta Måste in.

Det är för att både vi som dagis och ni som kunder vet vad det är som gäller med hantering av era personuppgifter och att vi får använda bilder och filmer på era hundar på sociala medier m.m. 

Mvh/Hund i centrum
Läs hela inlägget »
Vårkänslor i rastgården. :) Cissi och Harald gick till rastgården i högsommarvärmen med Mickis som fotade lite :) 
Saffran, Kompis, Walter, Zally, Semla, Bernard, Jakson, Turbo, Ossie, Mattis, Chieko och Terry <3
loading...
Läs hela inlägget »

Nu satsar vi på att fräscha till och göra våra rastgårdar lite roligare igen. Nya dofter, nya saker att utforska, nya färger och annat roligt. Mer helt enkelt. :) Håll utkik. :) 

Läs hela inlägget »
Etiketter: rastgårds fix

Presentation av Amanda på Åskvädersdagiset

Senaste inläggen

Hej!
Jag heter Amanda och jag är en av fröknarna på Åskvädersdagiset. 

Jag är från början uppväxt i Lysekil men efter studenten flyttade jag till Göteborg och har bott här sedan dess och trivs kanon!
Jag har provat en hel del olika jobb sedan studenten men aldrig riktigt känt att jag passat in, tills jag började på Hund i centrum.
Min stora passion i livet är och har alltid varit djur och då främst hund.
Är uppväxt med hund i familjen och runtomkring mig men hade alltid en dröm om att ha min helt egna.
September 2016 slog den drömmen in och jag skaffade mig Enzo, en American Staffordshire Terrier som idag är lite över 3,5 år. Det bästa valet jag någonsin gjort.
Vi älskar att hänga i skogen och gå långa promenader eller utforska nya platser, men vi tränar också Nosework, Lydnad och Dragweight. Ibland händer det även att vi kör lite agility just för att Enzo tycker det är så kul, och är min hund glad, är jag glad!

Förutom att ta hand om min egna fyrbenta bästavän har jag också hjälpt till mycket med rastning av andras hundar eller passat hundar när matte/husse reser bort och liknande. Jag har även varit jourhem åt en gatuhund innan han fick sitt föralltid hem så erfarenhet har jag fått av många olika raser, och det jag inte kan har jag tagit reda på.
Jag tycker det är viktigt men också otroligt roligt att hålla mig uppdaterad i allt kring hund och något jag tycker är extra intressant är hundars beteenden och kommunikation.

Då jag vet att hund är något jag verkligen vill satsa på och jobba med så har jag nu börjat studera till hundinstruktör för att sedan vidareutbilda mig till beteendevetare/hundpsykolog.
Jag utvecklas dagligen i mitt arbete med hund och ser fram emot min framtid inom hundyrket!

 

Instagram

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

Etiketter